Als projectmanager vertegenwoordigen wij u als opdrachtgever tijdens alle fasen van het bouwproces en behartigen de belangen op elk moment. Afhankelijk van de noden van u als opdrachtgever stellen wij voor ieder project een team samen met experts in verschillende vakdiciplines ( architect, constructeur, loodgieters etc )

Het bouwteam wordt normaal gezien samangesteld uit bekende leveranciers daar deze zich in eerdere projecten reeds hebben bewezen, echter het is mogelijk uw eigen realties te implenteren indien zij de gelijke kwalificaties bezitten.

Na het uitselecteren door LBMC van de aannemer en leveranciers wordt een plan van aanpak samen gesteld met een duidelijke planning en zullen wij  als onafhankelijke partij gedurende de bouw maar ook in de afbouw de kwaliteit, budget en voortgang blijven managen.

De planning wordt elke 6 weken bijgestuurd wat niet betekend dat de afgesproken oplevertijd mag worden overschreden.

Tijdens het gehele bouwproces zijn wij voor u als opdrachtgever het aanspreekpunt tussen aannemer, architecten leveranciers om van startbouw tot de oplevering de opdrachtgever te ontzorgen!

Projectmanagement traject

  • Opstellen plan van aanpak
  • Uitselecteren leveranciers
  • Begroting opstellen en beheren
  • Planning uitzetten en beheren
  • Bouwkundige planning laten samensmelten met de afbouwplanning is onze specialiteit
  • Kwaliteit controle van startbouw tot aan de bewoning.

Project Management LBMC